TÔN VINH VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. GIỮ GÌN BẢN SẮC ĐÔNG PHƯƠNG.

Hotline hỗ trợ: 0916192199

Đăng nhập bên dưới để thanh toán tiện lợi hơn

TÔI LUYỆN THÀNH THÉP

2018-11-12 03:00:07

 

Bạn đã suy nghĩ về việc tịnh hóa thân tâm mình mỗi ngày như thế nào chưa?

Có một bác thợ rèn nọ hết lòng tin Phật A Di Đà, mỗi ngày khi ông ta gõ một búa xuống liền niệm một tiếng Phật. " Choang! A Di Đà Phật! ", " Choang! A Di Đà Phật!"...Cứ như thế đã hơn 10 năm, khi niệm đến "lô hỏa thuần thanh", thì sẽ muốn gì được nấy, tự tại không vướng bận, thậm chí đến việc sanh tử cũng tự nhiên.

Ngày nọ, khi ông ta đang gõ búa, tự nhiên đọc một bài kệ:

Leng keng leng keng

Luyện chín thành gang

Thời giờ đã đến

Tôi vãng Tây Phương.

Liền đứng yên bất động, vãng sanh Tây Phương.

Niệm Phật, không nhất định phải ở trong chùa mới niệm. Trong sinh hoạt hằng ngày, nơi nào cũng có thể niệm Phật, lúc nào cũng có thể niệm Phật. Chỉ cần trong đời sống có Phật pháp thì đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật. Thí như nấu cơm, xào rau, giặt áo quần, ngay cả khi đi đường cũng có thể tùy nghi xưng niệm A Di Đà Phật. Giống như bác thợ rèn nọ,vừa gõ sắt vừa niệm Phật, trải qua lâu ngày, trải qua lâu ngày tự nhiên đạt đến chỗ tinh thành, vàng đá cũng bị vỡ toang.

Tiên sinh Lâm Tắc Từ khi làm tổng đốc vùng Lưỡng Quảng, ông tự quy định " thời khóa hàng ngày" cho mình mỗi ngày ngồi trong phòng họp niệm Phật. Bởi vì ông cho rằng, mỗi ngày , mỗi ngày không thể không có một khoảng thời gian để phản tỉnh bản thân, duy trì sự thanh tịnh của tâm. Niệm Phật chẳng phải vì Phật mà niệm, Phật cũng không cần chúng ta niệm ngài, mà là lý do niệm Phật để niệm tâm của mình, cho nên nói: " Tức tâm tức Phật, tức Phật tức tâm", " tâm được thanh tịnh , sẽ không dính bụi trần.

Cũng giống như chúng ta, mỗi ngày giặt giũ quần áo là để cho quần áo trên người được sạch sẽ, thoải mái. Mỗi ngày cần phải đánh răng, súc miệng mới cảm thấy thơm tho, sảng khoái. Cũng vậy, làm thế nào để tâm mình được thanh tịnh? Chính là phải dùng phương thức niệm Phật, tụng kinh, lễ bái để tịnh hóa thân tâm.

Chỉ cần có sự kiên trì, thành ý nhất tâm, niệm niệm ngưng đọng thì toàn thân tự tại, tâm cảnh được sáng rực.

( Nguồn sách : Quán Tự Tại - Đại Sư TINH VÂN )