TÔN VINH VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. GIỮ GÌN BẢN SẮC ĐÔNG PHƯƠNG.

Hotline hỗ trợ: 0916192199

Đăng nhập bên dưới để thanh toán tiện lợi hơn

Chính sách đơn hàng chưa hoàn tất

Chính sách đơn hàng chưa hoàn tất 

Với đơn hàng chưa hoàn tất, trong vòng 1 ngày Zambala sẽ gửi email đến khách hàng với mục đích nhắc nhở hiện tại người mua vẫn có đơn hàng chưa được hoàn tất trong website.

Đơn hàng sẽ được tự động lưu trữ nếu đã thanh toán