TÔN VINH VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. GIỮ GÌN BẢN SẮC ĐÔNG PHƯƠNG.

Hotline hỗ trợ: 0916192199

Đăng nhập bên dưới để thanh toán tiện lợi hơn

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích áp dụng 

Chính sách bảo mật chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, nhân tham gia truy cập /hoặc giao dịch trên websitewww.zambala.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Tịnh Xưa Quán (sau đây gọi ZAMBALA). 

Chính Sách này tả cách ZAMBALA tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng bảo vệ thông tin của các tổ chức, nhân tham gia truy cập, giao dịch trên ZAMBALA (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên ZAMBALA được hiểu Khách Hàng đã đọc, hiểu đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu ) sẽ hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính ch được thông báo trên ZAMBALA 

2. Quy định cụ thể 

  1. Thu thập thông tin 

2.1.1.   Thu thập thông tin nhân 

Trong quá trình cung cấp dịch vụ Zambala.vn sẽ nhận được thông tin của khách hàng khi đăng như sau: 

+Thông tin của khách hàng cung cấp khi đăng : Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ công ty, tên tổ chức, địa chỉ tổ chức ,... 

+Thông tin nhận được khi khách hàng sử dụng dịch vụ: Thông tin do khách hàng đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm. Thông tin khi khách hàng trả lời các bảng điều tra thông tin do Zambala.vn đưa ra, bằng email, hay trên website. 

2.1.2.   Mục đích sử dụng 

Zambala.vn sẽ sử dụng thông tin nhận được từ khách hàng vào những mục đích như dưới đây: 

+Sử dụng để xác nhận thông tin khách hàng khi khách hàng dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của Zambala.vn; 

+Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa  như dùng để đặt mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa,.... 

+Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của Zambala.vn  đến các khách hàng như gửi email giới thiệu về các sản phẩm bán trên Zambala.vn; 

- Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại ... 

- Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ ; 

- Dùng để liên lạc với khách hàng khi ZAMBALA điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận; 

- Dùng để trả lời khi khách hàng thắc mắc: công ty chúng tôi sẽ trả lời khách hàng bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của khách hàng; 

2.1.3. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin khách hàng 

- Khách hàng thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ thông tin của mình, yêu cầu ZAMBALA  không cung cấp thông tin cho bên thứ ba; 

- Trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của ZAMBALA để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản. 

2.1.4. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng 

Dữ liệu nhân của khách hàng sẽ được ZAMBALA lưu trữ cho đến khi yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của ZAMBALA. 

2.1.5. Cam kết bảo mật thông tin nhân khách hàng 

- Thông tin nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin nhân. Việc thu thập sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp bắt buộc phải cung cấp thông tin theo yêu cẩu của quan nhà nước thẩm quyền; 

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bất cứ bên thứ 3 nào về thông tin nhân của khách hàng khi không sự cho phép của khách hàng; 

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thông tin khách hàng, chúng tôi sẽ trách nhiệm thông báo vụ việc cho quan chức năng điều tra xử lý kịp thời thông báo cho khách hàng được biết. 

- Khi đăng mua hàng, khách hang  phải cung cấp đầy đủ thông tin nhân liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại... chịu trách nhiệm về tính pháp của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ban đầu không chính xác. 

. 

2.2. Về việc liên kết với các website khác 

- Khách Hàng trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Zambala.vn trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của ZAMBALA tạiwww.zambala.vn 

2.3. Sử dụng Cookie 

ZAMBALA cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập sử dụng tính năng của ZAMBALA... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật giúp ZAMBALA hiểu nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để thể cung cấp dịch vụ tốt hơn. 

2.4. Liên hệ, giải đáp thắc mắc 

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, y gọi đến số hotline của ZAMBALA 0975.128.285 hoặc gửi email đến địa chỉ:[email protected].