TÔN VINH VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. GIỮ GÌN BẢN SẮC ĐÔNG PHƯƠNG.

Hotline hỗ trợ: 0916192199

Đăng nhập bên dưới để thanh toán tiện lợi hơn

NHAN SÂM GẮNG HỌC

2019-01-23 03:15:43

Nhan Sâm là đệ tử của đức Khổng Tử. Lần nọ đến thỉnh an đức Khổng Tử, ông nghe trong phòng có cuộc trò chuyện:

 

Đông môn trưởng lão:

 

- Chẳng phải ngài nói Nhan Sâm rất thông minh ư?

 

Khổng Tử :

 

-Đáng tiếc nó không có tinh thần chăm chỉ học tập.

 

Đông môn trưởng lão:

 

- Thế tương lai của anh ta có thành tựu gì không?

 

Khổng Tử :

 

- Nó không chịu cố gắng học tập, tôi chưa hề hi vọng nó nên công nên cáng gì.

 

Nhan Sâm đứng bên ngoài nghe xong vừa hổ vừa thẹn, quay về phòng thu dọn hành lý, chỉ để lại mấy chứ “ ba năm sau gặp lại”, rồi trở về nhà.

 

Về đến nhà, Nhân Sâm nhốt mình trong thư phòng, đóng cửa không tiếp khách, phát chí khổ luyện. Trong khoảng thời gian đó, đức Khổng Tử ghé thăm trước sau 2 lần , đều bị Nhan Sâm lấy lí do không có nhà hoặc bị bệnh để từ chối. Sau 3 năm , Nhan Sâm chuẩn bị xuất môn, thấy Đức Khổng Tử và Đông môn trưởng lão đang đi về hướng phía nhà mình liền đích thân ra nghênh đón. Khổng Tử trao cho Nhan Sam một thẻ tre trên đó có ghi mấy chữ” ba năm sau gặp lại”, và nói:

 

- Ta đã đến đúng hẹn.

 

Nhan Sâm thưa:

 

- Con đang chuẩn bị xuất môn bái kiến ân sư, không ngờ ngài đã đến đây rồi.

 

Vừa nói vừa ôm ra một đống sách thưa:

 

- Ân sư! Xin ngài hãy kiểm tra.

 

Kiểm nghiệm qua một lần, đức Khổng Tử khen ngợi rằng:

 

- Trong 3000 đệ tử của ta, Nhan Sâm có thể nói là độc chiếm ngôi đầu.

 

 

 

Thế gian này, có người vì một câu nói mà tích cực hướng thượng, nỗ lực để thành công, có người thì suy sụp tinh thần, cam chịu thụt lùi. Một câu nói thì làm gì có chuyện đúng hay sai, phải hay trái, vươn lên hay sa đọa, phấn khởi nỗ lực hay là tranh chấp không thôi? Như thiền sư Song Phong Đạo Tín khi điểm hóa Ngưu Đầu pháp Dung đã nói: “ Cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu do tâm người”, chẳng qua là trong tư tưởng của chúng ta có thiện ác, sạch nhơ mà thôi.

 

Trên đường đời, nếu có thể biến lời nói nghịch tai thành động lực, có lẽ chỉ cần một câu nói thôi cũng sẽ là bước ngoặt lớn làm thay đôi toàn bộ cuộc đời của chúng ta.

 

( Nguồn sách: Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân )