TÔN VINH VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. GIỮ GÌN BẢN SẮC ĐÔNG PHƯƠNG.

Hotline hỗ trợ: 0916192199

Đăng nhập bên dưới để thanh toán tiện lợi hơn

LÝ HÀM XEM TƯỚNG CHO HỔ TỬ

2019-01-24 04:09:07

Nước Trịnh có một thầy bói tên là Lý Hàm, có khả năng dự đoán sự sống chết, tồn vong, họa phúc, thọ yểu của con người. Liệt Tử say mê công phu ấy của Lý hàm, ông nói với sư phụ của mình là Hồ Tử rằng:

 

- Từ trước đến nay, con cho rằng đạo hạnh của sư phụ là tột đỉnh, sau khi gặp Lý Hàm, mới biết đạo hạnh của ông ấy còn cao hơn sư phụ nhiều.

 

Hồ Tử nói:

 

- Cái mà ta dạy cho ngươi chỉ là sự nhận thức danh tướng bằng hình thức bề ngoài, tinh thần nội hàm bên trong vẫn chưa truyền trao cho ngươi, làm sao ngươi có thể hiểu được lý lẽ sâu xa của đạo được? Chỉ có giống đực thì làm sao trứng có thể tượng hình, sanh ra sinh mạng? Ngay khi ngươi muốn so sánh cao thấp cùng người, muốn thể hiện khả năng siêu việt của bản thân, đương nhiên người ta sẽ dễ dàng nhận ra điểm mạnh điểm yếu của ngươi. Họ sẽ sử dụng điểm này để suy đoán sự sống chết, họa phúc của ngươi.

 

Hồ Tử muốn cho Liệt Tử thấy rõ đạo lý này hơn, bảo Liệt Tử mời Lý Hàm đến xem tướng cho ông.

 

Sau khi Lý Hàm xem tướng cho Hồ Tử xong, vội vàng kéo Liệt Tử ra ngoài cửa, lắc đầu thở dài:

 

- Ông chuẩn bị hậu sự cho sư phụ ông đi!

 

Liệt Tử sắc mặt nghiêm trọng hỏi nguyên nhân. Lý Hàm nói:

 

- Sắc mặt của ông ấy trắng bệch, thần thái khác lạ, ta đoán ông ấy không thể sống quá 10 ngày.

 

Sau khi nghe xong, Liệt Tử oà khóc, chạy vào trong thất thuật lại những lời Lý Hàm đã nói. Hồ Tử thản nhiên nói:

 

- Cái vừa rồi ta thể hiện là trạng thái vô tâm tự nhiên, là cảnh giới bất động của sinh mạng, cho nên ông ấy mới cho rằng ta đã không có cơ may sống nữa.Ngươi hãy mời ông ấy đến lần nữa đi.

 

Ngày hôm sau , Lý Hàm xem một chặp, rồi ra ngoài cửa, nói với Liệt Tử đang đứng hầu bên ngoài rằng:

 

- May là gặp ta mới cứu cho sư phụ ông  một mạng. Ta xem chừng tình hình của ông ấy có chút tiến triển tốt đẹp.

 

Liệt Tử thuật lại những lời này cho Hồ Tử nghe. Hồ nói:

 

- Lúc nãy, ta thể hiện tình trạng và năng lượng thật của bản thân ta, điều này chứng tỏ chúng ta có thể làm chủ được trạng thái sinh mạng của mình, chẳng phải do người khác quyết định. Ngươi hãy mời ông ấy đến xem lần nữa đi.

 

Ngày hôm sau, Lý Hàm xem xong, nói với Liệt Tử rằng:

 

- Tướng mặt của sư phụ ông không bằng thẳng, rất khó để phán đoán, đợi khi nào khuôn mặt của ông ấy ngay ngắn trở lại rồi hãy tìm ta.

 

Liệt Tử vào trong báo cáo lại tình hình . Hồ tử nói:

 

- Lần này, ta điều chỉnh lại khí chất của bản thân, cái ta thể hiện ra là thái hư hoàn toãn trống rỗng, không hề có một dấu hiệu nào để nắm bắt được.

 

Lần sau nữa, Lý Hàm chân chưa đứng vững, đã bị cảnh giới muôn vật đều là không của Hồ Tử hiện ra, làm cho sợ hãi hoảng loạn bỏ chạy. Hồ Tử nói:

 

- Cái vừa rồi ta hiện thị là tướng của vô tướng , như tấm gương phản chiếu hình dáng thật của đối phương, như cỏ rạp theo gió, như nước cuộn theo sóng, khiến ông ta không thể tìm ra diện mục thật sự của ta, nên ông ta mới hoang mang bỏ chạy.

 

 

 

Liệt Tử cuối cùng cũng thấu rõ chân tướng, hổ thẹn bản thân mình tài sơ học mọn. ông quay về quê nhà ẩn cư, ba năm liền không ra khỏi cửa. Ông dành trọn cuộc đời mình giúp vợ thồi cơm, nuôi heo, trở về với đời sống hồn nhiên chất phác.

 

Mệnh vận thì không thể nào  dự đoán được, bởi vì sinh mạng vốn có khả năng vô hạn. Người học Phật hiểu một cách sâu sắc rằng tất cả các pháp do nhân duyên sinh ra đều là vô thường, biến đổi, họa hay phúc, sống lâu hay chết yểu đều do mình làm thiện hay ác, tốt hay xấu mà  ra. Vì thế, có thể thông qua sự tu hành để vun trồng nhân duyên phước đức, vì bản thân  mà sáng tạo ra một đời sống viên mãn. Bởi thế ,vận mệnh nằm trong tay mình,há phải đâu toán số, phù chú có thể suy đoán được?

 

( Nguồn sách : Quán Tự Tại – Đại sư Tinh Vân )