TÔN VINH VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. GIỮ GÌN BẢN SẮC ĐÔNG PHƯƠNG.

Hotline hỗ trợ: 0916192199

Đăng nhập bên dưới để thanh toán tiện lợi hơn

CÁI HẠI CỦA SỰ BIẾNG NHÁC

2018-12-27 02:36:49

Vua Diêm La nói với một tiểu quỷ rằng:


- Ngươi có thể đầu thai làm người rồi!


Tiểu quỷ lắc đầu nói:


- Làm người à, con không làm đâu, thế gian khổ lắm, nhất là làm người nghèo, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, ngày ngày vì ba bữa cơm, vì nơi trú ngụ mà phiền não, thật là khổ sở!


Diêm la Vương an ủi tiểu quỷ:


- Ngươi yên tâm , ta đã xem qua sổ nhân duyên của ngươi rồi, lần này ngươi sẽ có tài sản vàng ròng một vạn lượng, đủ để ngươi sống thư thả qua ngày, cao gối ngủ , không cần lo nghĩ gì cả.


Tiểu quỷ được vua Diêm La bảo chứng cũng an tâm mà đi đầu thai.


Tiểu quỷ ra đời, cha mẹ hết mực yêu thương, gởi anh ta đến trường học, nhưng chưa được mấy năm anh ta nằng nặc đòi học võ. Võ nghệ chưa thành, anh ta cảm thấy không có ý nghĩa, liền đổi sang buôn bán. Kinh doanh một chuyến, tiền chưa kiếm được, thì lại chạy qua làm nông. Chạy một hồi như thế, anh ta cứ mai thế này mai thế nọ, chưa kịp thu hoạch thành quả bị chết đói trong đám ruộng. Sau khi chết, tiểu quỷ không cam tâm liền đi tìm Diêm La Vương nói cho ra lẽ:


- Ông nói tối sẽ có tài sản một ngàn lượng vàng ròng, nhưng ông thấy đấy, cuối cùng tôi vẫn phải chết đói trong đám ruộng.


Nghe nỗi oan khuất của Tiểu quỷ xong, Diêm La Vương vội vàng ra lệnh cho quỷ tốt đi điều tra, mới biết một vạn lượng đó giao cho Thổ Địa giữ. diêm La Vương cho tìm Thổ Địa đến chất vấn:


-Ông đã mang vàng đi đâu hả?


Thổ Địa vội vàng giải thích:


- Báo cáo với Diêm Vương, bởi vì anh ta đi học nên tôi giao một vạn lượng vàng đó cho Văn Xương Đế Quân, để anh ta cố gắng học hành, tương lai thi đỗ Trạng Nguyên.


Diêm Vương cho tìm Văn Xương Đế Quân tới hỏi:


- Một vạn lượng vàng của người này đâu rồi?


Văn Xương Đế Quân đáp:


- Đang chuẩn bị giao vàng cho anh ta thì anh ta lại đi học võ, tôi giao vàng lại cho Võ Khúc Tinh Quân.


Diêm Vương cho tìm Võ KHúc Tinh Quân tới. Võ Khúc Tinh Quân đáp:


-Vốn là sắp giao vàng cho anh ta sử dụng, ai dè chưa được mấy năm, anh ta nói phải đi học cách buôn bán, tôi liền đem vàng giao cho Thần Tài.


Diêm Vương đành phải mời Thần Tài đến hỏi:


- Sao ông không để cho anh ta kiếm tiền?


- Anh ta mới bắt đầu công việc được mấy hôm thì đã qua chuyển qua làm nông rồi.

 


Cuối cùng, cho tìm Thần Nông Đại Đế đến. Thần Nông nói:


- Tâu Diêm Vương, là vì bản thân anh ta không chịu gieo trồng, tiền vẫn chưa kịp chi tiêu thì chết đói trong ruộng rồi! Cho nên tiền vẫn còn ở chỗ tôi".


Hỡi ôi! Diêm La Vương thở dài một tiếng, nói:


- Biếng nhác không thể thành công, mạng số dù có tiền, nhưng phải dựa vào sự siêng năng chăm chỉ mới sở hữu được!


Dù rằng số trời đã định là sẽ giàu có, nhưng nếu mà cứ ngồi chờ đợi thì miệng ăn núi lở; không biết chăm chỉ cày bừa thì cũng như ôm cây đợi thỏ, đợi đến là khô héo, cây ngã đổ vẫn chẳng thu hoạch được điều gì.


                - Nguồn sách: Quán Tự Tại - Đại sư Tinh Vân -