TÔN VINH VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. GIỮ GÌN BẢN SẮC ĐÔNG PHƯƠNG.

Hotline hỗ trợ: 0916192199

Đăng nhập bên dưới để thanh toán tiện lợi hơn

BA HẠNG NGƯỜI

2018-11-09 03:21:49

Quân đội thì chia ra làm ba hạng lính: binh nhất, binh nhì, và lớp binh sĩ thứ 3. Người xuất gia cũng có ba hạng: cao tăng, thường tăng và tăng hạng bét.

Thế nào là cao tăng? Vị đó phải có đủ năng lực tiếp dẫn 10 phương nhân sĩ, truyền thụ Phật Pháp, khiến cho người nghe phát khởi đại tín tâm. Thường tăng là người có thể bảo vệ chùa chiền, cung cấp phương tiện tu hành cho mọi người. Tăng hạng bét, là người chỉ biết ăn cơm, sống mơ hồ qua ngày tháng, không thể xưng là " hòa thượng"( trong văn hiện đại chỉ cho nam tu sĩ), chỉ có thể gọi là " hòa dáng", bởi vì tăng hạng bét này chỉ có dáng dấp của hòa thượng mà thôi.

Xuất gia cũng có nhiều loại người xuất gia: Có người thân tâm đều xuất gia, có người tâm xuất gia, thân không xuất gia, như tu sĩ tu hành tại gia; có người thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia; có người thân tâm đều không xuất gia.

Ảnh: Mẹ Teresa Calcutta (người mẹ vĩ đại) đã cống hiến cả đời mình nỗ lực với các hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo - người sống tuyệt vọng... trên khắp toàn cầu

Xưa kia có một vị thiền sư phân tăng chúng ra làm ba hạng: Thượng đẳng tăng, là người có thể tiếp nhận lời dạy dỗ vô lý của sư phụ, còn nhẫn nại vượt qua được muôn vàn thử thách. Trung đẳng tăng, là người chỉ có thể tiếp nhận lời dạy dỗ từ ái của sư phụ,không chấp nhận hình thức la mắng, đánh đập.Hạ đẳng tăng, là người hoàn toàn không chịu đựng được sự trui rèn, sư phụ nghiêm mặt giận một tý, la lớn tiếng lớn một tí thì oán hận sư phụ không thương mình, vùng vằn đòi xuống núi hoàn tục, vứt bỏ con đường tu.

 

Con người cũng phân làm ba hạng: Người thượng đẳng,: là người đối với quốc gia xã hội, đối với đại chúng có cống hiến, có khả năng làm lợi ích cho mọi người. Người trung đẳng, là người hưởng thụ phương tiện phúc lợi dành cho mọi người, đồng thời cũng có tâm hoàn trả lại cho mọi người. Người hạ đẳng, không những vô ích cho xã hội mà còn chỉ biết hưởng thụ, thậm chí miệng nói lời ác, thân làm việc ác, không hiểu được sự cao thượng và giá trị của nền đạo đức ân nghĩa.

Bất luận là người xuất gia hay người tại gia, trong đêm khuya tĩnh mịch ngồi một mình, đừng ngại tự vấn lương tâm mình rằng: Thật ra ta đang thuộc hạng người nào?

( Nguồn sách: Quán Tự Tại - Đại sư TINH VÂN )